ติดต่อสอบถามฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รับเขียนโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย

เหมาะสมกับงาน ค่าใช้จ่าย และ เทคโนโลยีปัจจุบันที่ลูกค้าใช้

impleplus รับเขียนโปรแกรม dotnet

.Net

impleplus รับเขียนโปรแกรม php

Php

impleplus รับเขียนโปรแกรม java

Java

impleplus รับเขียนโปรแกรม nodejs

Node.js

impleplus รับเขียนโปรแกรม angular

Angular

impleplus รับเขียนโปรแกรม react

React

impleplus รับเขียนโปรแกรม amazon aws

Amazon AWS

impleplus รับเขียนโปรแกรม microsoft azure

Microsoft Azure

impleplus รับเขียนโปรแกรม google firebase

Google Firebase

impleplus รับเขียนโปรแกรม mariadb

Mariadb

impleplus รับเขียนโปรแกรม mongodb

Mongodb

impleplus รับเขียนโปรแกรม mysql

Mysql

impleplus รับเขียนโปรแกรม oracle

Oracle

impleplus รับเขียนโปรแกรม postgresql

Postgresql

impleplus รับเขียนโปรแกรม microsoft sql server

Sql Server

impleplus รับเขียนโปรแกรม technology

รับเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี .Net, Java, Php, Nodejs, React, Angular


รับเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Cloud platform ของ Google Firebase, Microsoft Azure, Amazon AWS


รับเขียนโปรแกรมด้วย Database Sql server, Oracle, Mysql, MariaDb, MongoDb, PostgreSQL

บริการรับเขียนโปรแกรมของเรา Features

impleplus รับเขียนโปรแกรม coding

รับเขียนโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า และ โปรแกรมตามความต้องการของธุรกิจต่างๆ ทั้งโปรแกรมขนาดเล็ก หรือ โปรแกรมขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ด้วย .Net, Java, Php, Nodejs, React, Angular และ อื่นๆ

impleplus รับเขียนโปรแกรม web application

รับเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น

รับเขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับธุรกิจต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า สามารถแสดงผลได้ทั้งบน PC, Notebook, Smartphone

impleplus รับเขียนโปรแกรม mobile

รับเขียนโปรแกรมมือถือ

รับเขียนโปรแกรม mobile application ตามความต้องการของลูกค้า ทั้ง iOS, Android รับพัฒนาโปรแกรมมือถือด้วย Native Mobile application (Swift, Andriod Studio) และ Hybrid Mobile application (NativeScript, React Native) โดยทีมงานมืออาชีพ

impleplus รับเขียนโปรแกรม api

รับเขียนโปรแกรมเว็บ API

รับเขียนโปรแกรมเว็บ API เพื่อให้บริการแก่ระบบต่างๆ ทั้ง web application, Mobile application ด้วย Technologies ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

impleplus รับเขียนโปรแกรม custom application

รับเขียนโปรแกรม Custom Application

รับเขียนโปรแกรม Custom Application เชื่อมต่อกับ Software Package ต่างๆ เช่น Microsoft Dynamic, SAP, Oracle ผ่าน SDK หรือ API ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม ตามรายละเอียดด้านล่าง

impleplus รับเขียนโปรแกรม open source

รับเขียนโปรแกรม แก้ไขงาน Open source

รับเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม หรือ แก้ไขงาน Opensource Software ภาษาต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ระบบ ERP, MRP, CRM, eCommerce, Stock, Accounting, HR, Restaurant, Reservation และ อื่นๆ

รับเขียนโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้า (ทำไมถึงเลือกเรา)


ทีมงานมีประสบการณ์ในการทำงาน ทำโปรแกรมให้กับบริษัทต่างๆ มีกระบวนการทำงานที่ชัดจน โดยใช้ systems development life cycle เป็นกระบวนการพัฒนาระบบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้งานที่ตรงความต้องการและมีคุณภาพ

บริการดูแลโปรแกรม อัพเกรดโปรแกรม แก้ไขโปรแกรม ตลอดอายุสัญญา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า โปรแกรมที่จ้างเขียนจะมีคนดูแลแน่นอน และ ไม่ต้องไปจ้างพนักงานมาดูแลต่อเอง

รับประกัน ลูกค้าเป็นเจ้าของผลงาน 100% สามารถนำไปพัฒนาต่อ หรือ ดูแลต่อได้เอง โดยบริษัทอิมเพิลพลัส จะส่งมอบงาน ตั้งแต่เอกสารการออกแบบ รวมไปถึง Source code ของโปรแกรม

ตัวอย่างของระบบ ที่ผ่านมา
โปรแกรม ERP
โปรแกรม MRP
โปรแกรมบัญชี (Account)
โปรแกรมบริหารงานบุคคล (Human resource)
โปรแกรมเงินเดือน (Payroll)
โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
โปรแกรมสต๊อกสินค้า (Stock)
โปรแกรม Electronic Document(E-Document)
โปรแกรม Electronic Signature (E-Signature)
โปรแกรมงานขายหน้าร้าน
โปรแกรมระบบจองต่างๆ โปรแกรมจองรถ โปรแกรมจองห้องพัก โปรแกรมจองร้านอาหาร โปรแกรมจองจองห้องประชุม โปรแกรมจองโรงแรม

รับเขียนโปรแกรม Custom Application

รับเขียนโปรแกรม Custom Application เชื่อมต่อกับ Software Package ต่างๆ เช่น Microsoft Dynamic, SAP, Oracle ผ่าน SDK หรือ API


รับเขียนโปรแกรม Custom Application ให้กับลูกค้าองค์กร ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมระบบ Back Office เช่น ERP, MRP, CRM และ ระบบอื่นๆ และสามารถเช่ื่อมต่อกับระบบ Back Office ได้


รับประกัน ลูกค้าเป็นเจ้าของผลงาน 100% สามารถนำไปพัฒนาต่อ หรือ ดูแลต่อได้เอง โดยบริษัทอิมเพิลพลัส จะส่งมอบงาน ตั้งแต่เอกสารการออกแบบ รวมไปถึง Source code ของโปรแกรม


รับเขียนโปรแกรมมือถือ

รับเขียนโปรแกรมมือถือ ตามความต้องการของลูกค้า


รับเขียนโปรแกรมบนมือถือ ทั้ง iOS, Android พัฒนาด้วย Native mobile application (Swift, Andriod) หรือ Hybrid mobile application (NativeScript, React Native) รับทำโปรแกรมมือถือทั้งระบบขนาดเล็ก ไปถึงระบบขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานมืออาชีพ


บริการดูแลโปรแกรมมือถือ อัพเกรดโปรแกรมมือถือ แก้ไขโปรแกรมมือถือ ตลอดอายุสัญญา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า โปรแกรมที่จ้างเขียนจะมีคนดูแลแน่นอน และ ไม่ต้องไปจ้างพนักงานมาดูแลต่อเอง


รับประกัน ลูกค้าเป็นเจ้าของผลงาน 100% สามารถนำไปพัฒนาต่อ หรือ ดูแลต่อได้เอง โดยบริษัทอิมเพิลพลัส จะส่งมอบงาน ตั้งแต่เอกสารการออกแบบ รวมไปถึง Source code ของโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรม eCommerce

รับเขียนโปรแกรม ระบบ e-commerce ที่สามารถปรับแต่งแก้ไขให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้ รองรับทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ รองรับทุกธุรกิจ และ ประเภทสินค้า สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP หรือ CRM ของลูกค้าได้


ระบบ e-commerce รองรับทุกภาษาและทุกสกุลเงิน รองรับทุกธุรกิจ และ ทุกประเภทสินค้า สามารถกำหนด ภาษี หรือ ค่าขนส่งได้ทั่วโลก ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ระบบ e-commerce จะสามารถขายสินค้าไปได้ทุกประเทศ ทั่วโลก


สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ที่ลูกค้ามีได้ เช่นระบบ ERP, CRM เพราะเรามี API ให้สามารถใช้งาน หรือ ปรับแก้ไขได้ตามความต้องการของลูกค้า

Professional Service

impleplus รับเขียนโปรแกรม service open source

Opensource Software


รับพัฒนาและแก้ไข ระบบ Opensource ต่างๆ ทั้ง Microsoft Platform หรือ Linux Platform ตามความต้องการ ของลูกค้า ด้วยภาษาต่างๆ เช่น Php, Node.js, Java, .Net อาทิ ระบบ

- โปรแกรม Human resource (HR)

- โปรแกรม eCommerce

- โปรแกรม MRP

- โปรแกรม Restaurant Online Ordering

- โปรแกรม Help Desk and Lead Management

- โปรแกรม Document management

- โปรแกรม SMS management

- โปรแกรม ERP

- โปรแกรม Billing invoice and client management

- โปรแกรม Inventory management

- โปรแกรม CRM

- โปรแกรม POS

- โปรแกรม Accounting

- โปรแกรมอื่นๆ

ต้องการใบเสนอราคา หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ฟรี
impleplus รับเขียนโปรแกรม service framework

impleplus: Software Development Standardมาตรฐานในการพัฒนา Software บริษัท impleplus ใช้มาตรฐานในการพัฒนา Software โดยใช้การพัฒนา Software โดยการใช้งาน Framework เป็น Standard ในการพัฒนา และเลือกใช้ Framework ที่ได้รับ ความนิยมของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาในปัจจุบัน อาทิเช่น Laravel, Node.js Express, .Net Mvc, Spring Framework

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้งานที่มีคุณภาพ และ มาตรฐาน ที่สูงเมื่อเทียบการพัฒนาโปรแกรมโดยปกติทั่วไป ที่ไม่มีการใช้ Framework ที่มักจะการเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆ ไม่มีมาตรฐานในการพัฒนา Software ที่ดี มี Bug ในโปรแกรม และ มักจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาต่อ หรือ แก้ไขโปรแกรม ในอนาคต

ทำไมถึงต้องใช้ Framework ในการพัฒนา Software
- It is one of the tools that is available to help you develop better and faster.- A framework is a pledge of quality, upgradability and maintainability of applications at lower cost.- Applications developed using a framework is easy transfer to other team.


impleplus รับเขียนโปรแกรม service methodology

impleplus: Software Development Methodology


บริษัท impleplus ใช้มาตรฐานในการพัฒนา Software (Methodology) ที่ชื่อว่า Prototyping Methodology เป็นหลักในการพัฒนา Software ให้กับลูกค้า ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้ Software ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ ธุรกิจ

Prototyping Methodology มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขระบบ ตามความต้องการของลูกค้าสูง บริษัท impleplus จึงได้เลือก Prototyping เป็น Methodology ซึ่งจากที่ทาง บริษัทได้นำ Prototyping Methodology เป็นกระบวนการหลักในการพัฒนาระบบให้กับลูกค้าแล้ว ปรากฏว่าลูกค้าได้รับระบบตรงความต้องการ และตรงกับการทำธุรกิจ เพราะ มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ตามความต้องการของลูกค้า

คำถามที่ ถามบ่อย

คำถามที่ถามบ่อยเรื่องการรจ้างเขียนโปรแกรม

บริษัทอิมเพิลพลัส เมื่อเขียนโปรแกรมให้กับลูกค้าตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว และ ติดตั้งให้ลูกค้าทดสอบระบบ เมื่อลูกค้าทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อย สามารถทำงานได้ถูกกต้องตรงกับความต้องการ บริษัทอิมเพิลพลัสจะทำการติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาให้กับลูกค้าใช้งานและรับประกันงาน ให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากลูกค้าใช้งานจริง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น บริษัทอิมเพิลพลัสจะแก้ไขโปรแกรมให้ฟรีในระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บริษัทอิมเพิลพลัส จะทำการส่งงานให้กับลูกค้า ตั้งแต่เอกสารการออกแบบ รวมไปถึง Source code ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเป็นเจ้าของ Software แน่นอน 100% และ ลูกค้าสามารถนำ Software ที่จ้างเขียนโปรแกรมโดยบริษัทอิมเพิลพลัส ไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ โดยที่บริษัทอิมเพิลพลัส ไม่มีสิทธิใน Software ที่ลูกค้าจ้างเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด
บริษัทอิมเพิลพลัส จะทำการส่งงานให้กับลูกค้าตั้งแต่เอกสารการออกแบบ จนถึง Source code โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Requirement Sign-off

- Design Sign-off ประกอบไปด้วย

     - As Is Flow (UML Activity Diagram)

     - To be Flow (UML Activity Diagram)

     - Use case (UML)

     - User Interface Design (UML)

     - Traceability Diagram (UML)

     - Wire Frame

     - Mock Up

     - Prototype

     - ER-Diagram

     - Site Structure

     - เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบทั้งหมด

- Source code

- User Manual

บริษัทอิมเพิลพลัส มีการรับประกันงานให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้า ต้องการให้ดูแลโปรแกรมต่อไป ซึ่งจะเป็น MA รายปี สามารถสอบถามได้จาก บริษัทอิมเพิลพลัส โดยตรง ซึ่งเริ่มต้นประมาณ 15-20% ของค่าพัฒนาโปรแกรม