impleplus's Application Builder เครื่องมีสร้าง Application: ความสามารถ และ จุดเด่น


Drag & Drop

สามารถสร้าง web application ด้วยการลากวาง โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม พร้อมฟังก์ชั่นงาน มาตรฐาน ที่มีมาให้อย่างมากมาย โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม อาทิเช่น

- สร้างเมนูได้เอง

- สร้างหน้าโปรแกรม (page) ได้เอง อาทิ เช่น หน้ารายการรวม, หน้าเพิ่มแก้ไขข้อมูล, รายงาน, export, import เป็นต้น

- มี Template การทำ Application ให้ใช้งาน คลิกเดียว ได้โปรแกรมทั้งหน้า

- ปรับแต่งข้อมูลต่างๆในหน้าโปรแกรม (Page) ได้เอง เช่น เพิ่มฟิลด์ ลดฟิลด์ โดยการลากวาง

- รองรับการ Customize การเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม สำหรับโปรแกรมที่มีซับซ้อน ตั้งแต่ง่ายถึงซับซ้อนมาก

- อื่นๆ ...

Security & Data Privilege

- กำหนดสิทธ์การเข้าถึงข้อมูลได้ตั้งแต่ แบบง่ายจนถึงซับซ้อน โดยการตั้งค่า ไม่ต้องเขียนโปรแกรม

- กำหนดสิทธิ์ของข้อมูลได้ ตั้งแต่ระดับผู้ใช้งาน, แผนก, ทีม, สาขา ว่าให้สิทธิ์อะไร อาทิเช่น ซ่อนข้อมูล, แสดงข้อมูล, เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล, exportข้อมูล, Assignข้อมูล เป็นต้น

- สามารถ Assign ข้อมูลได้ และ เก็บประวัติการเข้าถึงข้อมูล ได้

- กำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงแต่ละเมนูได้ตาม User role

- มีระบบ Login พร้อมการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความสำคัญ โดยพัฒนาขึ้นมาตามมาตรฐาน Security ของ Web application

- จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน และ การตั้งค่าอื่นๆ

- อื่นๆ ...

Database

- สร้าง Database ผ่านโปรแกรมได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการออกแบบที่ง่าย สำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้าน Database

- รองรับ หลากหลาย Database อาทิเช่น Microsoft SQL Server, Oracle, Mysql และ อื่นๆ

Themes หลากหลาย ให้เลือกใช้งาน

- มี Theme ให้สามารถเลือกใช้งานหลากหลาย

- สามารถปรับแก้ไข Theme ได้ ตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึง การใช้ Programming สำหรับงานที่ต้องการ Customize theme ที่มีความซับซ้อนสููง

- มาตรฐาน Theme ทำงานได้บนอุปกรณ์หลายๆ อุปกรณ์ เช่น มือถือ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

Generate Source code

- สามารถ Generate Source code ได้ พร้อมนำไปติดตั้งที่ใหนก็ได้ ทั้ง Server ของลูกค้า หรือ Hosting ของลูกค้าเอง หรือ ให้บริษัท อิมเพิลพลัส ดำเนินการให้หมดได้

Saving & Reduce Time

- ประหยัดกว่าการจ้างบริษัททั่วไปเขียนโปรแกรม เพราะ ไม่ต้องจ้าง Programmer หรือ จ้างเฉพาะส่วนงานที่มีความซับซ้อนเท่านั้น ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 50-80% ของค่าพัฒนาโปรแกรมแบบปกติ

- ลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมลง มากกว่า 50-80% เพราะไม่ต้องจ้าง Programmer เขียนโปรแกรม

- ลดปัญหา(Bugs) ที่เกิดการจากเขียนโปรแกรมลงเกือบ 100% เพราะไม่ต้องจ้าง Programmer เขียน ระบบจะทำการสร้าง source code ให้

- มาตรฐาน Coding ที่ได้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ ไม่มีปัญหาเหมือนการจ้าง Programmer เขียน เพราะคุณภาพงาน ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ของ Programmer ต่างกัน

- มาตรฐาน Coding ที่ได้จากระบบ เป็นมาตรฐานที่เขียนขึ้นด้วยทีม ระดับ Senior ที่อยู่ในสายงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ มากกว่า 15 ปี โดยใช้ Pattern & Practice ต่างๆ ในการเขียน เพื่อให้ Source code ที่ได้มีคุณภาพสูง


ติดต่อสอบถาม, ขอใบเสนอราคา, ขอ Demo

บริษัทรับทําแอพพลิเคชั่น

ด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย เหมาะสมกับงาน ค่าใช้จ่าย และ เทคโนโลยีปัจจุบันที่ลูกค้าใช้

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม dotnet .Net
รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม php Php
รับเขียนโปรแกรม java Java
รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม nodejs Node.js
รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม angular Angular
รับเขียนโปรแกรม react React
รับเขียนโปรแกรม amazon aws Amazon AWS
รับเขียนโปรแกรม microsoft azure Microsoft Azure
รับเขียนโปรแกรม google firebase Google Firebase
รับเขียนโปรแกรม mariadb Mariadb
รับเขียนโปรแกรม mongodb Mongodb
รับเขียนโปรแกรม mysql Mysql
รับเขียนโปรแกรม oracle Oracle
รับเขียนโปรแกรม postgresql Postgresql
รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม microsoft sql server Sql Server
รับเขียนโปรแกรมมือถือ android ios Android & iOS
รับเขียนโปรแกรม technology

รับเขียนโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี .Net, Java, Php, Nodejs, React, Angular


รับเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อกับ Cloud platform ของ Google Firebase, Microsoft Azure, Amazon AWS


รับเขียนโปรแกรม ด้วย Database Sql server, Oracle, Mysql, MariaDb, MongoDb, PostgreSQL


รับเขียนโปรแกรแกรม เชื่อมต่อกับ SAP, รับเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อ Microsoft Dynamic, รับเขียนโปรแกรม เชื่อมต่อกับ Oracle Application

รับทําแอพพลิเคชั่น

Features

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียน app รับทํา application รับเขียน application

รับเขียนโปรแกรม ตามความต้องการ

รับเขียนโปรแกรม รับทํา application ตามความต้องการของลูกค้า โปรแกรมตามความต้องการของธุรกิจต่างๆ ทั้งโปรแกรมขนาดเล็ก หรือ โปรแกรมขนาดใหญ่ ด้วย .Net, Java, Php, Nodejs, React, Angular และ อื่นๆ

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียน app รับทํา application รับเขียน application web application

รับเขียนโปรแกรม เว็บแอพพลิเคชั่น

รับเขียนโปรแกรม เว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับธุรกิจต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า สามารถแสดงผลได้ทั้งบน PC, Notebook, Smartphone

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียน app รับทํา application รับเขียน application mobile

รับเขียนโปรแกรมมือถือ

รับเขียนโปรแกรม mobile application ตามความต้องการของลูกค้า ทั้ง iOS, Android รับพัฒนาโปรแกรมมือถือด้วย Native Mobile application (Swift, Andriod Studio) และ Hybrid Mobile application (NativeScript, React Native) โดยทีมงานมืออาชีพ

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียน app รับทํา application รับเขียน application api

รับเขียนโปรแกรมเว็บ API

รับเขียนโปรแกรมเว็บ API เพื่อให้บริการแก่ระบบต่างๆ ทั้ง web application, Mobile application ด้วย Technologies ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียน app รับทํา application รับเขียน application custom application

รับเขียนโปรแกรม Custom Business Application

รับเขียนโปรแกรม Custom Business Application เชื่อมต่อกับ Software Package ต่างๆ เช่น Microsoft Dynamic, SAP, Oracle ผ่าน SDK หรือ API ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม ตามรายละเอียดด้านล่าง

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียน app รับทํา application รับเขียน application open source

รับเขียนโปรแกรม แก้ไขงาน Open source

รับเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม หรือ แก้ไขงาน Opensource Software ภาษาต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ระบบ ERP, MRP, CRM, eCommerce, Stock, Accounting, HR, Restaurant, Reservation และ อื่นๆ

รับเขียนโปรแกรม รับทํา application ตามความต้องการของลูกค้า (ทำไมถึงเลือกเรา)

ทีมงานมีประสบการณ์ในการทำงาน ทำโปรแกรมให้กับบริษัทต่างๆ มีกระบวนการทำงานที่ชัดจน โดยใช้ systems development life cycle เป็นกระบวนการพัฒนาระบบ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้งานที่ตรงความต้องการและมีคุณภาพ

บริการดูแลโปรแกรม อัพเกรดโปรแกรม แก้ไขโปรแกรม ตลอดอายุสัญญา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า โปรแกรมที่จ้างเขียนจะมีคนดูแลแน่นอน และ ไม่ต้องไปจ้างพนักงานมาดูแลต่อเอง

จ้างเขียนโปรแกรมมือถือ รับประกัน ลูกค้าเป็นเจ้าของผลงาน 100% สามารถนำไปพัฒนาต่อ หรือ ดูแลต่อได้เอง โดยบริษัทอิมเพิลพลัส จะส่งมอบงาน ตั้งแต่เอกสารการออกแบบ รวมไปถึง Source code ของโปรแกรม

ตัวอย่างของระบบ ที่ผ่านมา

โปรแกรม ERP

โปรแกรม MRP

โปรแกรมบัญชี (Account)

โปรแกรมบริหารงานบุคคล (Human resource)

โปรแกรมเงินเดือน (Payroll)

โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

โปรแกรมสต๊อกสินค้า (Stock)

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

โปรแกรม Electronic Document(E-Document)

โปรแกรม Electronic Signature (E-Signature)

โปรแกรมใบงาน (Job Management)

โปรแกรมหน่วยรถขาย (Cash van)

โปรแกรมงานขายหน้าร้าน

โปรแกรมระบบจองต่างๆ โปรแกรมจองรถ โปรแกรมจองห้องพัก โปรแกรมจองร้านอาหาร โปรแกรมจองจองห้องประชุม โปรแกรมจองโรงแรม

รับเขียนโปรแกรม Custom Application

รับเขียนโปรแกรม Custom Application เชื่อมต่อกับ Software Package ต่างๆ เช่น Microsoft Dynamic, SAP, Oracle ผ่าน SDK หรือ API


รับเขียนโปรแกรม Custom Application ให้กับลูกค้าองค์กร ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมระบบ Back Office เช่น ERP, MRP, CRM และ ระบบอื่นๆ และสามารถเช่ื่อมต่อกับระบบ Back Office ได้รับเขียนโปรแกรม Report ประเภทต่างๆเช่น Listing Report, Graph Report, Cube Report, BI Report


รับเขียนเว็บ report ตามความต้องการของลูกค้าเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ERP, MRP และ อื่นๆ


รับเขียนเว็บ report ตามความต้องการของลูกค้าเชื่อมต่อกับ Database Mysql, Sql Server, Oracle และ อื่นๆ


จ้างเขียนโปรแกรม Custom Application รับประกัน ลูกค้าเป็นเจ้าของผลงาน 100% สามารถนำไปพัฒนาต่อ หรือ ดูแลต่อได้เอง โดยบริษัทอิมเพิลพลัส จะส่งมอบงาน ตั้งแต่เอกสารการออกแบบ รวมไปถึง Source code ของโปรแกรม


รับเขียนโปรแกรมมือถือ (Mobile App)

รับเขียนโปรแกรมมือถือ ตามความต้องการของลูกค้า


รับเขียนโปรแกรมบนมือถือ ทั้ง iOS, Android พัฒนาด้วย Native mobile application (Swift, Andriod) หรือ Hybrid mobile application (NativeScript, React Native) รับทำโปรแกรมมือถือทั้งระบบขนาดเล็ก ไปถึงระบบขนาดใหญ่ โดยทีมงานมืออาชีพ


บริการดูแลโปรแกรมมือถือ อัพเกรดโปรแกรมมือถือ แก้ไขโปรแกรมมือถือ ตลอดอายุสัญญา ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า โปรแกรมที่จ้างเขียนจะมีคนดูแลแน่นอน และ ไม่ต้องไปจ้างพนักงานมาดูแลต่อเอง


จ้างเขียนโปรแกรมมือถือ รับประกัน ลูกค้าเป็นเจ้าของผลงาน 100% สามารถนำไปพัฒนาต่อ หรือ ดูแลต่อได้เอง โดยบริษัทอิมเพิลพลัส จะส่งมอบงาน ตั้งแต่เอกสารการออกแบบ รวมไปถึง Source code ของโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรม API

รับเขียนโปรแกรม API เพื่อให้บริการแก่ระบบต่างๆ ทั้ง web application, Mobile application ด้วย Technologies ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า


รับเขียนโปรแกรม API เชื่อมต่อกับ Market Place เช่น Lazada, Shoppee และ อื่นๆ


รับเขียนโปรแกรม API เชื่อมต่อกับ ขนส่ง หรือ Shipping ต่างๆ เช่น ไปรณีย์ไทย, Flash, Kerry และ อื่นๆ


รับเขียนโปรแกรม API เชื่อมต่อกับ Social ต่างๆ เช่น Facebook, Line


รับเขียนโปรแกรม API เชื่อมต่อกับ ERP, CRM, MRP และ ระบบอื่นที่มี API


รับเขียนโปรแกรม API ตามความต้องการ

รับสร้าง application

Service

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียน app รับทํา application รับเขียน application service open source

Opensource Software
รับพัฒนาและแก้ไข ระบบ Opensource ต่างๆ ทั้ง Microsoft Platform หรือ Linux Platform ตามความต้องการ ของลูกค้า ด้วยภาษาต่างๆ เช่น Php, Node.js, Java, .Net อาทิ ระบบ

- โปรแกรม Human resource (HR)

- โปรแกรม eCommerce

- โปรแกรม MRP

- โปรแกรม Restaurant Online Ordering

- โปรแกรม Help Desk and Lead Management

- โปรแกรม Document management

- โปรแกรม SMS management

- โปรแกรม ERP

- โปรแกรม Billing invoice and client management

- โปรแกรม Inventory management

- โปรแกรม CRM

- โปรแกรม POS

- โปรแกรม Accounting

- โปรแกรมอื่นๆ

ต้องการใบเสนอราคา หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ฟรี
รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียน app รับทํา application รับเขียน application service framework
Software Development Standard

มาตรฐานในการพัฒนา Software บริษัท impleplus ใช้มาตรฐานในการพัฒนา Software โดยใช้การพัฒนา Software โดยการใช้งาน Framework เป็น Standard ในการพัฒนา และเลือกใช้ Framework ที่ได้รับ ความนิยมของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาในปัจจุบัน อาทิเช่น Laravel, Node.js Express, .Net Mvc, Spring Framework

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้งานที่มีคุณภาพ และ มาตรฐาน ที่สูงเมื่อเทียบการพัฒนาโปรแกรมโดยปกติทั่วไป ที่ไม่มีการใช้ Framework ที่มักจะการเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆ ไม่มีมาตรฐานในการพัฒนา Software ที่ดี มี Bug ในโปรแกรม และ มักจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาต่อ หรือ แก้ไขโปรแกรม ในอนาคต

ทำไมถึงต้องใช้ Framework ในการพัฒนา Software
- It is one of the tools that is available to help you develop better and faster.- A framework is a pledge of quality, upgradability and maintainability of applications at lower cost.- Applications developed using a framework is easy transfer to other team.


รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียน app รับทํา application รับเขียน application service methodology Software Development Methodology
บริษัท impleplus ใช้มาตรฐานในการพัฒนา Software (Methodology) ที่ชื่อว่า Prototyping Methodology เป็นหลักในการพัฒนา Software ให้กับลูกค้า ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้ Software ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ ธุรกิจ

Prototyping Methodology มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขระบบ ตามความต้องการของลูกค้าสูง บริษัท impleplus จึงได้เลือก Prototyping เป็น Methodology ซึ่งจากที่ทาง บริษัทได้นำ Prototyping Methodology เป็นกระบวนการหลักในการพัฒนาระบบให้กับลูกค้าแล้ว ปรากฏว่าลูกค้าได้รับระบบตรงความต้องการ และตรงกับการทำธุรกิจ เพราะ มีความยืดหยุ่นสูง ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ตามความต้องการของลูกค้า

คำถาม! เรื่องการจ้างเขียนโปรแกรม

บริษัทอิมเพิลพลัส เมื่อเขียนโปรแกรมให้กับลูกค้าตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว และ ติดตั้งให้ลูกค้าทดสอบระบบ เมื่อลูกค้าทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อย สามารถทำงานได้ถูกกต้องตรงกับความต้องการ บริษัทอิมเพิลพลัสจะทำการติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาให้กับลูกค้าใช้งานและรับประกันงาน ให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน หลังจากลูกค้าใช้งานจริง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น บริษัทอิมเพิลพลัสจะแก้ไขโปรแกรมให้ฟรีในระยะเวลา 12 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บริษัทอิมเพิลพลัส จะทำการส่งงานให้กับลูกค้า ตั้งแต่เอกสารการออกแบบ รวมไปถึง Source code ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเป็นเจ้าของ Software แน่นอน 100% และ ลูกค้าสามารถนำ Software ที่จ้างเขียนโปรแกรมโดยบริษัทอิมเพิลพลัส ไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ โดยที่บริษัทอิมเพิลพลัส ไม่มีสิทธิใน Software ที่ลูกค้าจ้างเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด
บริษัทอิมเพิลพลัส จะทำการส่งงานให้กับลูกค้าตั้งแต่เอกสารการออกแบบ จนถึง Source code โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Requirement Sign-off

- Design Sign-off ประกอบไปด้วย

     - As Is Flow (UML Activity Diagram)

     - To be Flow (UML Activity Diagram)

     - Use case (UML)

     - User Interface Design (UML)

     - Traceability Diagram (UML)

     - Wire Frame

     - Mock Up

     - Prototype

     - ER-Diagram

     - Site Structure

     - เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบทั้งหมด

- Source code

- User Manual

บริษัทอิมเพิลพลัส มีการรับประกันงานให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้า ต้องการให้ดูแลโปรแกรมต่อไป ซึ่งจะเป็น MA รายปี สามารถสอบถามได้จาก บริษัทอิมเพิลพลัส โดยตรง ซึ่งเริ่มต้นประมาณ 10-20% ของค่าพัฒนาโปรแกรม